Truyện Audio Hay

Truyện Tổng Võ: Bần Tăng Pháp Hải, Phá Giới Liền Biến Cường của tác giả Ngã Tưởng Cật Thảo Môi là bộ truyện thể…

Truyện Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị của tác giả Huyễn Vũ là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp…

Truyện Dưỡng Chỉ Nữ Quỷ Làm Lão Bà là bộ truyện thể loại đô thị audio, kết hợp yếu tố sắc hiệp khá…

Truyện Liêu Trai Đại Thiện Nhân của tác giả Bạch Thái Quan là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố…

Truyện Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh của tác giả Ngọa Ngưu Chân Nhân là bộ truyện thể loại hệ thống audio,…

Truyện Ta Có Nhà Tại Dị Giới của tác giả Hà Kỳ Liêu là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố…

Audio đang nghe Tủ truyện

Ta Chính Là Người Chơi Bình Thường
57 người truy cập

[ai_playlist id="1406"]

Xem chi tiết
Làm Du Hí Kết Nối Hiện Thực
82 người truy cập

Truyện Làm Du Hí Kết Nối Hiện Thực là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp đô thị khá hay được audiocv.com mang đến…

Xem chi tiết
Hí Quỷ Thần
65 người truy cập

Truyện Hí Quỷ Thần Audio thuộc thể loại Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Tiên Hiệp của tác giả Tây Qua Sao Cáp Mật Qua. Truyện Hí Quỷ…

Xem chi tiết
Nãi Ba Học Viên
53 người truy cập

Truyện Nãi Ba Học Viên của tác giả Kiếm Trầm Hoàng Hải là bộ truyện thể loại đô thị audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn…

Xem chi tiết
Ta Lừa Dối Què Toàn Bộ Nói Chuyện Phiếm Quần
58 người truy cập

Truyện Ta Lừa Dối Què Toàn Bộ Nói Chuyện Phiếm Quần Audio thuộc thể loại Huyền Ảo của tác giả Tây Du Hồng Hoang Thiên. Truyện…

Xem chi tiết
Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh
79 người truy cập

Truyện Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh của tác giả Ngọa Ngưu Chân Nhân là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu…

Xem chi tiết
Võ Hiệp Thế Giới Đại Chuyển Kiếp
95 người truy cập

[ai_playlist id="2426"]

Xem chi tiết
Hồng Hoang: Ta Thông Thiên, Cự Tuyệt Bị Đoạt Xá
81 người truy cập

Truyện Hồng Hoang: Ta Thông Thiên, Cự Tuyệt Bị Đoạt Xá của tác giả Phồn Tiên Sinh là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp…

Xem chi tiết
Có Tiền Liền Biến Cường
102 người truy cập

[ai_playlist id="2433"]

Xem chi tiết
Ta Có Nhà Tại Dị Giới
74 người truy cập

Truyện Ta Có Nhà Tại Dị Giới của tác giả Hà Kỳ Liêu là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn khá…

Xem chi tiết
Tổng Võ: Bần Tăng Pháp Hải, Phá Giới Liền Biến Cường
94 người truy cập

Truyện Tổng Võ: Bần Tăng Pháp Hải, Phá Giới Liền Biến Cường của tác giả Ngã Tưởng Cật Thảo Môi là bộ truyện thể loại hệ thống…

Xem chi tiết
Ẩn Sát
267 người truy cập

Truyện Ẩn Sát là bộ truyện thể loại đô thị audio, kết hợp yếu tố sắc hiệp khá hay được audiocv.com mang đến cho bạn. Truyện…

Xem chi tiết
Hogwarts Chi Phù Thủy Xám
62 người truy cập

Truyện Hogwarts Chi Phù Thủy Xám của tác giả Thụy Cá Bão Giác là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn…

Xem chi tiết
Tổng Mạn: Từ Vô Thượng Chí Tôn Bắt Đầu Xuyên Qua Hành Trình
65 người truy cập

Truyện Tổng Mạn: Từ Vô Thượng Chí Tôn Bắt Đầu Xuyên Qua Hành Trình của tác giả Chu chi nguyệt là bộ truyện thể loại đồng…

Xem chi tiết
Trường Sinh Chí Dị, Bắt Đầu Thái Thị Khẩu Bị Trảm Thủ
86 người truy cập

Truyện Trường Sinh Chí Dị, Bắt Đầu Thái Thị Khẩu Bị Trảm Thủ của tác giả Chân Ngu Lão Nhân là bộ truyện thể loại hệ thống…

Xem chi tiết
Ta Có Một Tòa Khí Vận Tế Đàn
61 người truy cập

[ai_playlist id="1407"]

Xem chi tiết
Phó Bản Thiên Tai Cấp, Xinh Đẹp Quỷ Đế Mang Ta Thông Quan
85 người truy cập

Truyện Phó Bản Thiên Tai Cấp, Xinh Đẹp Quỷ Đế Mang Ta Thông Quan của tác giả Trong Mộng Khúc Phóng Túng là bộ truyện thể loại hệ…

Xem chi tiết
Một Người Đạo Môn
61 người truy cập

Truyện Một Người Đạo Môn của tác giả Kiếm Như Giao là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn khá hay…

Xem chi tiết

Truyện Audio mới cập nhật

Xem tiếp

Nghe thêm truyện

Hí Quỷ Thần
65 người truy cập

Truyện Hí Quỷ Thần Audio thuộc thể loại Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Tiên Hiệp của tác giả Tây Qua Sao Cáp Mật Qua. Truyện Hí Quỷ…

Xem chi tiết
Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh
79 người truy cập

Truyện Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh của tác giả Ngọa Ngưu Chân Nhân là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu…

Xem chi tiết
Bắt Đầu Đại Đế Cảnh, Chế Tạo Thái Cổ Thần Tông
97 người truy cập

[ai_playlist id="1408"]

Xem chi tiết
Một Người Đạo Môn
61 người truy cập

Truyện Một Người Đạo Môn của tác giả Kiếm Như Giao là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn khá hay…

Xem chi tiết
Quan Vận
77 người truy cập

[ai_playlist id="2432"]

Xem chi tiết
Bắc Vương
65 người truy cập

Truyện Bắc Vương của tác giả Đốn Mặc là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn khá hay được audiocv.com mang…

Xem chi tiết
Ta Có Nhà Tại Dị Giới
74 người truy cập

Truyện Ta Có Nhà Tại Dị Giới của tác giả Hà Kỳ Liêu là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn khá…

Xem chi tiết
Hogwarts Chi Phù Thủy Xám
62 người truy cập

Truyện Hogwarts Chi Phù Thủy Xám của tác giả Thụy Cá Bão Giác là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn…

Xem chi tiết
Nhân Vật Phản Diện: Trước Khi Chết, Cưỡng Hôn Sư Tôn
116 người truy cập

Truyện Nhân Vật Phản Diện: Trước Khi Chết, Cưỡng Hôn Sư Tôn của tác giả Tam Thiên Thượng Giá là bộ truyện thể loại hệ thống audio,…

Xem chi tiết
Quan Thương
140 người truy cập

Truyện Quan Thương Audio là bộ truyện được audio cv chúng tôi đọc từ tiểu thuyết Quan Thương của tác giả canh Tục. Quan thương là…

Xem chi tiết
Ta Lừa Dối Què Toàn Bộ Nói Chuyện Phiếm Quần
58 người truy cập

Truyện Ta Lừa Dối Què Toàn Bộ Nói Chuyện Phiếm Quần Audio thuộc thể loại Huyền Ảo của tác giả Tây Du Hồng Hoang Thiên. Truyện…

Xem chi tiết
Tổng Mạn: Từ Vô Thượng Chí Tôn Bắt Đầu Xuyên Qua Hành Trình
65 người truy cập

Truyện Tổng Mạn: Từ Vô Thượng Chí Tôn Bắt Đầu Xuyên Qua Hành Trình của tác giả Chu chi nguyệt là bộ truyện thể loại đồng…

Xem chi tiết
Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian
121 người truy cập

Truyện Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian Audio thuộc thể loại Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Tiên Hiệp của tác giả Tây Qua Sao Cáp Mật…

Xem chi tiết
Thần Cấp Cửa Hàng Trưởng Hệ Thống
68 người truy cập

[ai_playlist id="1409"]

Xem chi tiết
Hải Tặc Chi Tối Cường Akatsuki Tổ Chức
79 người truy cập

[ai_playlist id="2430"]

Xem chi tiết
Chủ Thần Người Chế Tạo
75 người truy cập

Truyện Chủ Thần Người Chế Tạo của tác giả Trong Mộng Khúc Phóng Túng là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền…

Xem chi tiết
Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị
66 người truy cập

Truyện Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị của tác giả Huyễn Vũ là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền…

Xem chi tiết
Võ Hiệp Thế Giới Đại Chuyển Kiếp
95 người truy cập

[ai_playlist id="2426"]

Xem chi tiết

Review Truyện

    Nghe Truyện Cực Phẩm Gia Đinh Audio Full Thể loại: Tiên hiệp, sắc hiệp, xuyên không, huyền ảo Tình trạng: Full Email liên hệ: [email protected] [bap] [bap_audio author="Botruyen.com" url="https://archive.org/download/cucphamgiadinh_201903/1.mp3" name="Cực Phẩm Gia Đinh Audio Phần 1-2"][bap_audio url="https://archive.org/download/cucphamgiadinh_201903/2.mp3" name="Cực Phẩm Gia…