Truyện Audio Hay

Truyện Một Người Đạo Môn của tác giả Kiếm Như Giao là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền…

Truyện Hồng Hoang: Ta Thông Thiên, Cự Tuyệt Bị Đoạt Xá của tác giả Phồn Tiên Sinh là bộ truyện thể loại hệ thống…

Truyện Ta Siêu Cấp Trang Bị, Tác Dụng Phụ Có Điểm Lớn của tác giả Hồ Ly Nhưỡng Bồ Đào Thố là bộ truyện…

Truyện Phó Bản Thiên Tai Cấp, Xinh Đẹp Quỷ Đế Mang Ta Thông Quan của tác giả Trong Mộng Khúc Phóng Túng là bộ truyện…

Truyện Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị của tác giả Huyễn Vũ là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp…

Truyện Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Nạp Tiền, Tiểu Đệ Của Ta Ức Điểm của tác giả Đa Ngưu Nãi Gia Điểm Diêm là…

Truyện Tổng Võ: Bần Tăng Pháp Hải, Phá Giới Liền Biến Cường của tác giả Ngã Tưởng Cật Thảo Môi là bộ truyện thể…

Truyện Hí Quỷ Thần Audio thuộc thể loại Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Tiên Hiệp của tác giả Tây Qua Sao Cáp Mật Qua.…

Truyện Ta Có Nhà Tại Dị Giới của tác giả Hà Kỳ Liêu là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố…

Truyện Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh của tác giả Ngọa Ngưu Chân Nhân là bộ truyện thể loại hệ thống audio,…

Audio đang nghe Tủ truyện

Siêu Phàm Theo Xé Kịch Bản Bắt Đầu
72 người truy cập

Truyện Siêu Phàm Theo Xé Kịch Bản Bắt Đầu của tác giả Nhiên Lãnh Quang là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố…

Xem chi tiết
Quan Thương
141 người truy cập

Truyện Quan Thương Audio là bộ truyện được audio cv chúng tôi đọc từ tiểu thuyết Quan Thương của tác giả canh Tục. Quan thương là…

Xem chi tiết
Tổng Mạn: Từ Vô Thượng Chí Tôn Bắt Đầu Xuyên Qua Hành Trình
66 người truy cập

Truyện Tổng Mạn: Từ Vô Thượng Chí Tôn Bắt Đầu Xuyên Qua Hành Trình của tác giả Chu chi nguyệt là bộ truyện thể loại đồng…

Xem chi tiết
Ta Chính Là Người Chơi Bình Thường
58 người truy cập

[ai_playlist id="1406"]

Xem chi tiết
Nãi Ba Học Viên
54 người truy cập

Truyện Nãi Ba Học Viên của tác giả Kiếm Trầm Hoàng Hải là bộ truyện thể loại đô thị audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn…

Xem chi tiết
Hồng Hoang: Ta Thông Thiên, Cự Tuyệt Bị Đoạt Xá
82 người truy cập

Truyện Hồng Hoang: Ta Thông Thiên, Cự Tuyệt Bị Đoạt Xá của tác giả Phồn Tiên Sinh là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp…

Xem chi tiết
Võ Hiệp Thế Giới Đại Chuyển Kiếp
96 người truy cập

[ai_playlist id="2426"]

Xem chi tiết
Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian
121 người truy cập

Truyện Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian Audio thuộc thể loại Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Tiên Hiệp của tác giả Tây Qua Sao Cáp Mật…

Xem chi tiết
Nhân Vật Phản Diện: Trước Khi Chết, Cưỡng Hôn Sư Tôn
117 người truy cập

Truyện Nhân Vật Phản Diện: Trước Khi Chết, Cưỡng Hôn Sư Tôn của tác giả Tam Thiên Thượng Giá là bộ truyện thể loại hệ thống audio,…

Xem chi tiết
Thái Thái Thỉnh Tự Trọng
74 người truy cập

[ai_playlist id="2428"]

Xem chi tiết
Hogwarts Chi Phù Thủy Xám
63 người truy cập

Truyện Hogwarts Chi Phù Thủy Xám của tác giả Thụy Cá Bão Giác là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn…

Xem chi tiết
Thần Sủng Thời Đại: Ta Có Một Cái Long Tộc
136 người truy cập

Truyện Thần Sủng Thời Đại: Ta Có Một Cái Long Tộc là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn khá…

Xem chi tiết
Có Tiền Liền Biến Cường
103 người truy cập

[ai_playlist id="2433"]

Xem chi tiết
Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị
67 người truy cập

Truyện Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị của tác giả Huyễn Vũ là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền…

Xem chi tiết
Làm Du Hí Kết Nối Hiện Thực
83 người truy cập

Truyện Làm Du Hí Kết Nối Hiện Thực là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp đô thị khá hay được audiocv.com mang đến…

Xem chi tiết
Ta Có 100 Ngàn Cái Đại Lão Thân Phận
84 người truy cập

Truyện Ta Có 100 Ngàn Cái Đại Lão Thân Phận của tác giả Nam Đại Lão là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp…

Xem chi tiết
Ta Lừa Dối Què Toàn Bộ Nói Chuyện Phiếm Quần
59 người truy cập

Truyện Ta Lừa Dối Què Toàn Bộ Nói Chuyện Phiếm Quần Audio thuộc thể loại Huyền Ảo của tác giả Tây Du Hồng Hoang Thiên. Truyện…

Xem chi tiết
Ta Có Một Tòa Khí Vận Tế Đàn
62 người truy cập

[ai_playlist id="1407"]

Xem chi tiết

Truyện Audio mới cập nhật

Xem tiếp

Nghe thêm truyện

Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị
67 người truy cập

Truyện Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị của tác giả Huyễn Vũ là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền…

Xem chi tiết
Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh
80 người truy cập

Truyện Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh của tác giả Ngọa Ngưu Chân Nhân là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu…

Xem chi tiết
Hokage Chi Choutetsu Senmei
109 người truy cập

Truyện Hokage Chi Choutetsu Senmei là bộ truyện thể loại đô thị audio, kết hợp yếu tố sắc hiệp khá hay được audio cv com mang…

Xem chi tiết
Tổng Mạn: Từ Vô Thượng Chí Tôn Bắt Đầu Xuyên Qua Hành Trình
66 người truy cập

Truyện Tổng Mạn: Từ Vô Thượng Chí Tôn Bắt Đầu Xuyên Qua Hành Trình của tác giả Chu chi nguyệt là bộ truyện thể loại đồng…

Xem chi tiết
Hải Tặc Chi Tối Cường Akatsuki Tổ Chức
80 người truy cập

[ai_playlist id="2430"]

Xem chi tiết
Bắt Đầu Đại Đế Cảnh, Chế Tạo Thái Cổ Thần Tông
98 người truy cập

[ai_playlist id="1408"]

Xem chi tiết
Hải Tặc: Ta Ăn Ma Bư Quả Thực
101 người truy cập

[ai_playlist id="2434"]

Xem chi tiết
Tổng Võ: Bần Tăng Pháp Hải, Phá Giới Liền Biến Cường
95 người truy cập

Truyện Tổng Võ: Bần Tăng Pháp Hải, Phá Giới Liền Biến Cường của tác giả Ngã Tưởng Cật Thảo Môi là bộ truyện thể loại hệ thống…

Xem chi tiết
Hí Quỷ Thần
66 người truy cập

Truyện Hí Quỷ Thần Audio thuộc thể loại Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Tiên Hiệp của tác giả Tây Qua Sao Cáp Mật Qua. Truyện Hí Quỷ…

Xem chi tiết
Thục Sơn Kiếm Tông Hệ Thống
68 người truy cập

[ai_playlist id="2431"]

Xem chi tiết
Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Nạp Tiền, Tiểu Đệ Của Ta Ức Điểm
93 người truy cập

Truyện Từ Sơn Tặc Bắt Đầu Nạp Tiền, Tiểu Đệ Của Ta Ức Điểm của tác giả Đa Ngưu Nãi Gia Điểm Diêm là bộ truyện thể…

Xem chi tiết
Ta Thừa Kế Ác Quỷ Phòng
57 người truy cập

[ai_playlist id="2435"]

Xem chi tiết
Ta Có Nhà Tại Dị Giới
75 người truy cập

Truyện Ta Có Nhà Tại Dị Giới của tác giả Hà Kỳ Liêu là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn khá…

Xem chi tiết
Từ Konoha Bắt Đầu Lưu Vong
78 người truy cập

Truyện Từ Konoha Bắt Đầu Lưu Vong của tác giả Diệp Tích Ninh là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn…

Xem chi tiết
Hồng Hoang: Ta Thông Thiên, Cự Tuyệt Bị Đoạt Xá
82 người truy cập

Truyện Hồng Hoang: Ta Thông Thiên, Cự Tuyệt Bị Đoạt Xá của tác giả Phồn Tiên Sinh là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp…

Xem chi tiết
Siêu Phàm Theo Xé Kịch Bản Bắt Đầu
72 người truy cập

Truyện Siêu Phàm Theo Xé Kịch Bản Bắt Đầu của tác giả Nhiên Lãnh Quang là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố…

Xem chi tiết
Bắc Vương
66 người truy cập

Truyện Bắc Vương của tác giả Đốn Mặc là bộ truyện thể loại hệ thống audio, kết hợp yếu tố huyền huyễn khá hay được audiocv.com mang…

Xem chi tiết
Quan Thương
141 người truy cập

Truyện Quan Thương Audio là bộ truyện được audio cv chúng tôi đọc từ tiểu thuyết Quan Thương của tác giả canh Tục. Quan thương là…

Xem chi tiết

Review Truyện

    Nghe Truyện Cực Phẩm Gia Đinh Audio Full Thể loại: Tiên hiệp, sắc hiệp, xuyên không, huyền ảo Tình trạng: Full Email liên hệ: [email protected] [bap] [bap_audio author="Botruyen.com" url="https://archive.org/download/cucphamgiadinh_201903/1.mp3" name="Cực Phẩm Gia Đinh Audio Phần 1-2"][bap_audio url="https://archive.org/download/cucphamgiadinh_201903/2.mp3" name="Cực Phẩm Gia…